Context beschrijving
Mali heeft 37 keer de omvang van Nederland, 1.240.000 km2, waar 14 miljoen mensen wonen (2009). De gemiddelde levensverwachting is 47 jaar. Per 1000 geboren baby’s sterven er 212 voor hun eerste levensjaar. Het betreffende gebied ligt in regio Mopti, 83.000 km2 en 2 miljoen inwoners (2009). In dit gebied woont de Dogonbevolking maar ook andere bevolkingsgroepen.
DVI werkt met name in district Bandiagara en Koro (21.500 km2 en ruim 600.000 inwoners).

Het leven op het platteland in Mali met de zeer arme gronden en minimale regenval is een enorme uitdaging. Het gebied heeft daarnaast een zeer slechte infrastructuur, een sterk groeiende bevolking en bijna uitsluitend lokaal economische activiteit behalve kleinschalig toerisme (tot voor kort). De jongeren trekken weg, omdat er geen perspectief is op werk behalve in de landbouw, een sector die niet een aantrekkelijk perspectief biedt voor levensonderhoud.
De weerbaarheid van de bevolking is groot, maar zal echter nog meer toe moeten nemen omdat de klimaatverandering in dit gebied grote gevolgen kan gaan hebben.
In eerste instantie gaat het ons om een gebied van 800 km2, van Nombori tot Yendouma over een strook van ca. 20 km. Gekozen zone van impact voor het Groene Woestijn Initiatief valt in de gemeente Sangha (zie kaart1)
In het gebied van interventie is de regenval 200 – 400 mm per jaar.
(in 2013 hebben wij zelf gemeten met een pluviometer: 200 mm).

Het landschap en het gebruik is in te delen in 4 zones:
Het rotsplateau, met vele dorpen, waar landbouw en tuinbouw plaats vindt op een dunne laag grond. De rotswand en vallei waar ook vele dorpen zijn en waar de gronden gebruikt wordt voor landbouw, bevorderd door de waterstromen vanaf het plateau, 2 maanden per jaar. De stuifduinen waar geen landbouw plaats vindt. En de uitgestrekte vlakte, waar vroeger enkele maanden per jaar gewoond werd, waar nu door de aanleg van putten het gehele jaar vaste bewoning is. De Dogon gebruikt de gronden voornamelijk voor de landbouw en de Fulani (de Peul) voor veeteelt.

Problemen en mogelijke oorzaken

Er is een snelle aanwas van stuifduinen.
Als oorzaken zijn aan te wijzen de grote landdegradatie in de vlakte en de daarbij horende winderosie. Het zand uit de vlakte komt door de windwerveling (door de rotswand) terecht in een evenwijdige zone ca. 500 meter van de rotswand af.
De begroeiing van de duin is minimaal. Door watererosie ontstaan er diepe voren in het duin en komt het zand op de landbouwgronden tussen de duin en de rotswand terecht. Daarmee wordt hun bestaansbron bedreigd.

In zone van de vlakte, is landdegradatie en de daarop volgende
desertificatie een zeer snel groeiend probleem. De grond is weinig vruchtbaar, is fijn, bevat heel weinig organisch materiaal en heeft een zeer laag watervasthoudend vermogen.
In grote delen van het gebied zijn er bijna geen (grote) bomen meer en is er heel weinig stuikgewas. De gronden zijn beperkt bedekt met een bodembedekkend kruid en wat gras. Er zijn hierdoor bijna geen bronnen meer die organisch materiaal produceren om de grond te verbeteren. Er is ook een groot tekort aan hout in het gebied.
Mogelijke oorzaken:

  Onze benadering
  Er zal gedragsverandering nodig zijn, maar die zal pas ontstaan als er een lonkend (handelings)perspectief is. Net als in onze samenleving helpen doemscenario’s en het schetsen van negatieve lange termijn gevolgen niet om mensen te bewegen (zware) offers te brengen of überhaupt hun gedrag te veranderen.
  Het vraagt ons inziens een stap voor stap benadering met een lange termijn perspectief en dus om een langdurig partnerschap, in plaats van snelle (technische) interventies.
  Er zullen korte termijn resultaten in de overgangsfase nodig zijn om het lange termijn perspectief mogelijk te maken.
  De praktisch georiënteerde bevolking zal overtuigd raken van zichtbare resultaten en niet van abstracte ideeën. Echter, het gebrek aan juiste informatie over de gevolgen van hun eigen handelen ontbreekt en dat zal zeker ook een bewustwordingsstrategie vragen.

  Het Groene Woestijn Initiatief is een non-migratie interventie; meer lezen?
  Non-migratie

  Financiële planning: 2013 – 2020
  gwi